Inspiration

Er du projektleder for et telemedicinsk projekt og har brug for en introduktion til Tjek!?

Facilitering

Har du brug for en konsulent, der kan facilitere arbejdet med Tjek! i din styre-, projekt- eller implementeringsgruppe?

Dialog

Vil du gerne have præsenteret Tjek! på et møde i din arbejdsgruppe, eller på din arbejdsplads? 

Så er der hjælp at hente

Kontakt Center for Telemedicin og få hjælp til processen.
Så får du det fulde udbytte af Tjek!
 
Center for Telemedicin - vi gi'r gerne en hånd med!