Som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, har landets 98 kommuner og 5 regioner besluttet at etablere en fællesoffentlig telemedicinsk infrastruktur samt borger- og medarbejderløsninger på KOL-området. Udviklingen forventes afsluttet i løbet af 3. kvartal 2020.

Region Midtjylland er udpeget som fællesoffentlig systemforvalter, og skal overtage ansvaret for infrastruktur og løsninger, når systemerne er færdigudviklede. 

I menuen til venstre kan du læse mere om forvaltningsopgaven, og om infrastruktur og løsninger. Hjemmesiden er under opbygning, og der vil løbende blive tilføjet relevante oplysninger og materiale.