Alle offentlige forskningsprojekter og databaser/biobanker til fremtidig forskning med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personhenførbare oplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Det samme gælder for kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Dataansvarlig

Region Midtjylland er dataansvarlig, når projektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).


Anmeldelse af nye projekter og ændringer

Anmeldelse af nyt forskningsprojekt

      Vejledning til anmeldelse af forskningsprojekt

Sagsmappe (Anmeldelse af ændringer til forskningsprojekt)

      Vejledning til sagsmappen

Anmeldelse af nye forskningsprojekter og anmeldelse af ændringer skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se forskningsprojektet i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP) og det anbefales at anvende Internet Explorer.

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt projektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 1 - 8 uger.

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage svar vedr. projektets registering på den interne fortegnelse.

Databaser/biobanker til fremtidig forskning

Personhenførbare oplysninger kan opbevares med henblik på fremtidige, endnu ikke konkretiserede forskningsformål i en database/biobank til fremtidig forskning.

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.

Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt forskningsprojekt ønskes opbevaret i en database/biobank til fremtidig forskning efter forskningsprojekts afslutning, skal der søges om tilladelse til overførsel/videregivelse fra forskningsprojektet til databasen/biobanken til fremtidig forskning. 

For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

Særligt om de kliniske kvalitetsdatabaser

Anmeldelsen kan kun indsendes af Fællessekretariatet for De kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), ligesom ansøgning om godkendelsen af databasen også kun kan indsendes til Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med RKKP.