Ny procedure vedrørende indhentelse af tilladelse til videregivelse

Juridisk Kontor vil fremover står for fremsendelse af ansøgninger om tilladelse til videregivelse til Datatilsynet. 
For yderligere oplysninger se her.

EU’s databeskyttelsesforordning

EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) stiller krav om, at dataansvarlige fører interne fortegnelser over al behandling af persondata.

Det betyder, at alle offentlige forskningsprojekter med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter i Region Midtjylland.
For yderligere oplysninger se her.


Alle offentlige forskningsprojekter med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Det samme gælder for databaser/biobanker til fremtidig forskning samt kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Dataansvarlig

Region Midtjylland er dataansvarlig, når projektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).

 

Anmeldelse af nye projekter og ændringer

Anmeldelse af nyt forskningsprojekt

      Vejledning til anmeldelse af forskningsprojekt

Sagsmappe (Anmeldelse af ændringer til forskningsprojekt)

      Vejledning til sagsmappen

Anmeldelse af nye forskningsprojekter og anmeldelse af ændringer inkl. forlængelser skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se forskningsprojektet i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP). Du logges automatisk på vha. regionsID og adgangskode.

Det anbefales at anvende Internet Explorer.

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt projektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 1 - 8 uger.

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage svar vedr. projektets registering på den interne fortegnelse.

 

Databaser/biobanker til fremtidig forskning

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.
Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt projekt ønskes opbevaret efter dette projekts afslutning, skal der anmeldeles en særskilt database/biobank til fremtidig forskning. 
For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

 

Særligt om de kliniske kvalitetsdatabaser

Anmeldelsen kan kun indgives af Fællessekretariatet for De kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), ligesom ansøgning om godkendelsen af databasen også kun kan indsendes til Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med RKKP.

Kontakt

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg

Forskningsprojekter@rm.dk

Tlf.: 7841 0188
Juristernes telefontid: 9.00 - 12.00 

Ansatte:
Lena Danvøgg
Juridisk specialkonsulent
Tlf 7841 0182

Majken Kjær Mathiesen
Juridisk konsulent
Tlf. 7841 0187

Shanna Majland-Munch
Juridisk konsulent
Tlf 7841 0181

Annette Engsig
Sagsbehandler
Tlf 7841 0185

Helle Nikkel
Sagsbehandler
Tlf 7841 0186

Spørgsmål vedr. anmeldelse

Har du spørgsmål vedr. anmeldelse og lignende kontakt da venligst sekretariatet via mail.

Spørgsmål vedr. databehandleraftaler

Du kan finde oplysninger vedr. udarbejdelse af databehandleraftaler på Intranettet.

Databeskyttelsesforord-ningen

Du kan finde oplysninger vedr. Databeskyttelsesforord-ningen på Intranettet.