Alle offentlige forskningsprojekter og databaser/biobanker til fremtidig forskning med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personhenførbare oplysninger, skal anmeldes til den interne fortegnelse over forskningsprojekter via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Det samme gælder for kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Dataansvarlig

Region Midtjylland er dataansvarlig, når forskningsprojektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).


Nye anmeldelser og anmeldelse af ændringer

Anmeldelse af nyt forskningsprojekt eller ny database/biobank til fremtidig forskning

Vejledning til anmeldelse af forskningsprojekt og database/biobank til fremtidig forskning

Sagsmappe (Anmeldelse af ændringer til forskningsprojekt eller database/biobank til fremtidig forskning)

      Vejledning til sagsmappen

Nye anmeldelser og anmeldelse af ændringer skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se anmeldelsen i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP) og det anbefales at anvende Internet Explorer.

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt forskningsprojektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 0 - 6 uger.

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage svar vedr. forskningsprojektets registering på den interne fortegnelse.

Database/biobank til fremtidig forskning

Personhenførbare oplysninger kan opbevares med henblik på fremtidige, endnu ikke konkretiserede forskningsformål i en database/biobank til fremtidig forskning.

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.

Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt forskningsprojekt ønskes opbevaret i en database/biobank til fremtidig forskning efter forskningsprojekts afslutning, skal der søges om tilladelse til overførsel/videregivelse fra forskningsprojektet til databasen/biobanken til fremtidig forskning. 

For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

Særligt om de kliniske kvalitetsdatabaser

Anmeldelsen kan kun indsendes af Fællessekretariatet for De kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), ligesom ansøgning om godkendelsen af databasen også kun kan indsendes til Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med RKKP.

Kontakt

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg

Forskningsprojekter@rm.dk

Tlf.: 7841 0188
Juristernes telefontid: 9.00 - 12.00 

Ansatte:
Lena Danvøgg
Juridisk specialkonsulent
lendan@rm.dk
Tlf 7841 0182

Majken Kjær Mathiesen
Juridisk konsulent
majkmt@rm.dk
Tlf. 7841 0187

Shanna Majland-Munch
Juridisk konsulent
shamaj@rm.dk
Tlf 7841 0181

Annette Engsig
Sagsbehandler
Tlf 7841 0185

Helle Nikkel
Sagsbehandler
Tlf 7841 0186

Spørgsmål vedr. anmeldelse

Har du spørgsmål vedr. anmeldelse og lignende kontakt da venligst sekretariatet via mail.

Spørgsmål vedr. databehandleraftaler

Du kan finde oplysninger vedr. udarbejdelse af databehandleraftaler på Intranettet.

Databeskyttelsesforord-ningen

Du kan finde oplysninger vedr. Databeskyttelsesforord-ningen på Intranettet.