Blanketterne skal fremsendes til forskningsprojekter@rm.dk med henvisning til forskningsprojektets referencenummer eller sagsnummer.


Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Videregivelse af biologisk materiale eller (tørre) data til en ny dataansvarlig uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).
Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Juridisk Kontor står indhentelse af tilladelsen til videregivelse til Datatilsynet, så den udfyldte PDF-blanketten skal fremsendes i redigérbar form uden underskrift.

Videregivelse

Videregives af (tørre) data til en ny dataansvarlig udenfor regi af Region Midtjylland og indenfor databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).
Videregivelse af personoplysninger


Intern overførsel

Overføres til et andet projekt med Region Midtjylland som dataansvarlig.
Intern overførsel af personoplysninger