Blanketterne skal fremsendes til forskningsprojekter@rm.dk med henvisning til forskningsprojektets referencenummer eller sagsnummer.

Ny procedure vedrørende indhentelse af tilladelse til videregivelse

Juridisk Kontor står for indhentelse af tilladelse fra Datatilsynet til videregivelse af biologisk materiale eller (tørre) data til en ny dataansvarlig uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).

Den projektansvarlige skal fremover sende den udfyldte blanket i redigérbar form til forskningsprojekter@rm.dk.


Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Videregivelse af biologisk materiale eller (tørre) data til en ny dataansvarlig uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).
Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3
(PDF-blanketten skal fremsendes i redigérbar form uden underskrift)

Videregivelse

Videregives af (tørre) data til en ny dataansvarlig udenfor regi af Region Midtjylland og indenfor databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).
Videregivelse af personoplysninger


Intern overførsel

Overføres til et andet projekt med Region Midtjylland som dataansvarlig.
Intern overførsel af personoplysninger