Der skelnes mellem videregivelse/overførsel og overladelse af personhenførbare oplysninger.

Videregivelse/overførsel

Dvs. at personhenførbare oplysninger videregives/overføres til en ekstern part, der overtager dataansvaret og kan anvende de personhenførbare oplysninger i forbindelse med andet forskningsprojekt.

Overladelse af data til ekstern databehandler

Dvs. at du overlader behandlingen af personhenførbare oplysninger (fx analyse af blodprøver) til en ekstern part uden for regi af Region Midtjylland.
Databehandleren må ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for dig. Behandlingen ved en databehandler kræver, at der indgås en skriftlig aftale herom imellem den dataansvarlige og databehandleren (en såkaldt databehandleraftale).