Gældende frem til 25. maj 2018:

Alle regioner havde indsendt en række standardanmeldelser til Datatilsynet. 

Disse anmeldelser dækkede over alle godkendte databaser under pågældende område og blev opdateret løbende via indberetninger til Datatilsynet. 
Alle offentlige forskningsprojekter i Region Midtjylland blev indberettet en gang årligt til Datatilsynet.

Region Midtjylland havde følgende standardanmeldelser:

  • Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Midtjylland
  • Kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen
  • Sundheds- og sygelighedsregistret for Region Midtjylland
  • Kontrol af medarbejdernes anvendelse af e-mail og internet
  • Sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud  
  • Patientbehandling i regionalt regi 
  • Kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen 
  • Personaleadministration i Region Midtjylland 
  • Regionsrådsvalg