Vejledning om procedure og krav i forbindelse med videregivelse og viderebehandling efter databeskyttelseslovens § 10.

Videregivelse af personoplysninger i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Videregivelse af biologisk materiale eller (tørre) data til en ny dataansvarlig uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (EU og EØS).

Blanket til indhentelse af Datatilsynets tilladelse til videregivelse af personoplysninger i medfør af datebeskyttelseslovens § 10, stk. 3

Juridisk Kontor står indhentelse af tilladelsen til videregivelse til Datatilsynet, så den udfyldte PDF-blanketten skal skal vedhæftes anmeldelsen i anmeldelsessystem i redigérbar form uden underskrift.

Hjælpeark

Anvendes i forbindelse med videregivelse af personoplysninger fra et forskningsprojekt/statistisk undersøgelse i Region Midtjylland til et forskningsprojekt/statistisk undersøgelse hos en anden dataansvarlig.

Hjælpeark