Lovkrav, etik, retningslinjer, god forskningsskik og sikring af datakvaliteten. Der er mange ting at tage hensyn til i et forskningsprojekt. Det ved vi i konsulentfunktionen Data & Analyse, hvor vi har mange års erfaring med at yde støtte og rådgivning til datahåndtering i sundhedsvidenskabelig forskning. Med skræddersyede løsninger og et værdifuldt helhedssyn understøtter vi en tidssvarende, økonomisk og etisk forsvarlig gennemførsel af sundhedsfaglige projekter af høj kvalitet.

Vores kompetencer spænder bredt fra den tidlige logistiske planlægning over indsamling af data til statistisk styrkeberegning og klargøring af data. Også herefter spiller vi en efterspurgt rolle i håndteringen af eventuelle dataproblemer og til analyse og præsentation af resultaterne.

Data & Analyse er en del af DEFACTUM i Koncern Kvalitet.

Læs mere om Data & Analyse og den hjælp, vi kan tilbyde.

Læs mere om DEFACTUM.