COVID-19 og udførelse af forsøg

COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg.
Der er iværksat tiltag på grund af COVID-19 - se mere på National Videnskabsetisk Komité 

Aktuelt

Sommerferie 2022

Sekretariatet afvikler mest mulig ferie i juli måned.
Derfor er sekretariatet lukket i uge 28 + 29 + de 2 første dage i uge 30 (samlet periode 11.-27. juli - begge dage incl.)

Lægemiddelforsøg anmeldes til VMK fra 31. januar 2022

Kliniske lægemiddelforsøg skal ikke længere anmeldes direkte til de regionale Videnskabsetiske Komitéer og til Lægemiddelstyrelsen, men skal indsendes via et fælles EU-system. Ansøgninger indsendt fra den 31. januar 2022 vil blive behandlet hos VMK (De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer).

Har du anmeldt til den regionale komité senest den 30. januar 2022 vil ansøgningen blive behandlet regionalt.

Tillæg til igangværende projekter skal fortsat behandles og godkendes af den regionale komité, der har godkendt hovedprotokollen.

Se mere på De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer 

Særligt ved fase 1-forsøg

Hvis din anmeldelse drejer sig om et fase 1-forsøg for lægemidler, og det er nødvendigt med en hurtig afgørelse for at kunne lave forsøget i Danmark, bedes du skrive "FASE 1" i emnefeltet på din mail, når du anmelder. 

Projekter med afprøvning af medicinsk udstyr

Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komitéer. Se mere her         

Sagsbehandlingstider

Pga. travlhed kan der forekomme lidt længere sagsbehandlingstider.
  
Sagsbehandlingstiderne for nye protokoller er 60 dage og tillægsprotokoller er 35 dage, hvilket vi i øjeblikket har svært ved at overholde.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse