COVID-19 og udførelse af forsøg

COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg.
Der er iværksat tiltag på grund af COVID-19 - se mere på National Videnskabsetisk Komité 

Aktuelt

Vi søger testere til det nye anmeldelsessystem der er på vej

For at sikre en fortsat overordnet fælles indgang til anmeldelsespligtige projekter, hvor der også kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling.

Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år. 

I forbindelse med udviklingen af den nye database har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl. Det drejer sig om 4 aktiviter, som er estimeret til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage i uge 34 og 36-37.

Læs mere om testningen her

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål må du gerne tage kontakt til Sundhedsdatastyrelsen 

  • Projektleder Yasin Jan - yaaj@sundhedsdata.dk
    eller mobil 51 43 73 79
  • QU og testmanager Mounir Al Chaer - moac@sundhedsdata.dk eller mobil 31 15 55 50

Lægemiddelforsøg anmeldes til VMK fra 31. januar 2022

Kliniske lægemiddelforsøg skal ikke længere anmeldes direkte til de regionale Videnskabsetiske Komitéer og til Lægemiddelstyrelsen, men skal indsendes via et fælles EU-system. Ansøgninger indsendt fra den 31. januar 2022 vil blive behandlet hos VMK (De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer).

Har du anmeldt til den regionale komité senest den 30. januar 2022 vil ansøgningen blive behandlet regionalt.

Tillæg til igangværende projekter skal fortsat behandles og godkendes af den regionale komité, der har godkendt hovedprotokollen.

Se mere på De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer 

Særligt ved fase 1-forsøg

Hvis din anmeldelse drejer sig om et fase 1-forsøg for lægemidler, og det er nødvendigt med en hurtig afgørelse for at kunne lave forsøget i Danmark, bedes du skrive "FASE 1" i emnefeltet på din mail, når du anmelder. 

Projekter med afprøvning af medicinsk udstyr

Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komitéer. Se mere her         

Sagsbehandlingstider

Pga. travlhed kan der forekomme lidt længere sagsbehandlingstider.
  
Sagsbehandlingstiderne for nye protokoller er 60 dage og tillægsprotokoller er 35 dage, hvilket vi i øjeblikket har svært ved at overholde.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse