COVID-19 og udførelse af forsøg


COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg.
Der er iværksat tiltag på grund af COVID-19 - se mere på National Videnskabsetisk Komité 

Aktuelt

Vigtig information ang. projekter med afprøvning af medicinsk udstyr


Afprøvninger af medicinsk udstyr skal pr. 26. maj 2021 anmeldes til og behandles af de nye videnskabsetiske medicinske komitéer – VMK. VMK skal vurdere afprøvninger efter forordningen om medicinsk udstyr, som har til formål at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau samt høje kvalitetsstandarder i EU. VMK sekretariatsbetjenes af sektion hos National Videnskabsetisk Komité.

Genanmeldelse kan være nødvendig i overgangsperioden.
Vær opmærksom på at såfremt en allerede godkendt afprøvning af medicinsk udstyr ikke er påbegyndt før 26. maj 2021 skal den genanmeldes til de nye videnskabsetiske medicinske komitéer og Lægemiddelstyrelsen efter den nye ordning pr. 26. maj 2021.

Påbegyndt defineres som: Når en studiespecifik aktivitet er startet med henblik på at rekruttere første forsøgsperson(er), fx i form af annoncering, rekrutteringsopslag eller når første potentielle forsøgsperson har fået information om afprøvningen.

Kontakt gerne vores regionale sekretariat med spørgsmål i konkrete projekter.

                                             ***

Pga. ekstraordinære mange anmeldelser hen over efteråret kan der forekomme lidt længere sagsbehandlingstider.

                                             ***

Sagsbehandlingstiderne for nye protokoller er 60 dage og tillægsprotokoller er 35 dage, hvilket vi i øjeblikket har svært ved at overholde.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse