COVID-19 og udførelse af forsøg


COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg.
Der er iværksat tiltag på grund af COVID-19 - se mere på National Videnskabsetisk Komité 

Aktuelt

Anmeldelsesdatabasen


Der er i øjeblikket problemer med at anmelde nye projekter og tillæg i databasen. Teknikere er ved at løse problemet. 

Projekter med afprøvning af medicinsk udstyr


Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komitéer. Se mere her         

Sagsbehandlingstider


Pga. ekstraordinære mange anmeldelser hen over foråret kan der forekomme lidt længere sagsbehandlingstider.
  
Sagsbehandlingstiderne for nye protokoller er 60 dage og tillægsprotokoller er 35 dage, hvilket vi i øjeblikket har svært ved at overholde.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse