COVID-19 og udførelse af forsøg


COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg. For aktuelle protokolændringer er der lavet midlertidig praksis omkring anmeldelse af tillæg samt godkendelse. Læs mere her National Videnskabsetisk Komité

Aktuelt

Pga. ekstraordinære mange anmeldelser hen over efteråret kan der forekomme lidt længere sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingstiderne for nye protokoller er 60 dage og tillægsprotokoller er 35 dage, hvilket vi i øjeblikket har svært ved at overholde.

                             -------------------------

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse