Kontakt til De Videnskabsetiske Komitéer


På grund af COVID-19 virus arbejder vi hjemme. Derfor er det ikke muligt for sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer at besvare telefoner. Skriv derfor venligst en mail til komite@rm.dk
Vi vil besvare alle henvendelser hurtigst muligt. 

COVID-19 og udførelse af forsøg


COVID-19 kan have konsekvenser for udførelse af forsøg. For aktuelle protokolændringer er der lavet midlertidig praksis omkring anmeldelse af tillæg samt godkendelse. Læs mere her National Videnskabsetisk Komité

Vigtig information ang. projekter med afprøvning af medicinsk udstyr

 

Det forventes at afprøvninger af medicinsk udstyr pr. 26. maj 2020 skal anmeldes til og behandles af nye videnskabsetiske medicinske komitéer. 

Genanmeldelse kan være nødvendig i overgangsperioden.
Vær opmærksom på at såfremt en allerede godkendt afprøvning af medicinsk udstyr ikke er påbegyndt før 26. maj 2020 skal den genanmeldes til Lægemiddelstyrelsen og de videnskabsetiske medicinske komitéer efter den nye ordning pr. 26. maj 2020.  

Påbegyndt defineres som: Når en studiespecifik aktivitet er startet med henblik på at rekruttere første forsøgsperson(er), fx i form af annoncering, rekrutteringsopslag eller når første potentielle forsøgsperson har fået information om afprøvningen.

For uddybende information henviser vi til Lægemiddelstyrelsens anbefaling.

Kontakt gerne vores regionale sekretariat med spørgsmål i konkrete projekter.

----------

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.     

Anmeldelse