De indholdsmæssige krav til din ansøgning kan du finde på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.