I forbindelse med udvikling af en ny og opdateret version af anmeldelsesdatabasen har vi brug for hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl.

Komitésystemets anmeldelsesdatabase er af ældre dato. Sundhedsdatastyrelsen er i samarbejde med komitésekretariaterne godt i gang med udviklingen af en ny anmeldelsesdatabase. Den nye anmeldelsesdatabase skal sikre, at forskere fortsat kan have en overordnet fælles indgang til anmeldelsespligtige projekter samt skabe overblik over sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark. Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år.

Forbedring af funktioner og brugervenlighed

Anmeldelsesdatabasen skal fungere som sikker anmeldelsesportal, hvor dokumenter kan indsendes som vedhæftede pdf filer, og anmelder kan identificere sig med digital signatur.

Derudover får databasen nogle funktioner, der kan anvendes af komiteerne til at føre tilsyn med igangværende projekter, ligesom den nye database indeholder en offentlig søgeadgang, der gør det nemmere for andre forskere, borgere, journalister mv. at søge oplysninger om anmeldte og godkendte forsøg (et begrænset antal datafelter).

I forbindelse med udvikling af den nye og opdaterede version af anmeldelsesdatabasen har vi brug for hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl.

Vil du hjælpe med at teste systemet?

Vi har brug for din deltagelse i 4 aktiviteter, som vi estimerer til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage:

 1. Workshop (virtuelt): 22-08-2022 kl. 12:30 til 15:30
  Her får du en uddybende information om selve testforløbet og instruktion i, hvad du skal gøre i de efterfølgende aktiviteter.
 2. Udarbejdelse af testcases: 23-08 til 24-08-2022
  Tidspunkt og sted individuelt / efter aftale og estimeret tid er 9 timer.
  Her skal du hjælpe med at udarbejde testcases baseret på projektets udvalgte usecases. Din opgave bliver at beskrive processen i usecasen – altså de respektive steps og forventet resultat.
 3. Selve gennemførsel og afvikling af test: 26-08-2022
  Tidspunkt og sted individuelt / efter aftale og estimeret tid er 5 timer.
  På baggrund af de udarbejdede testcases, skal du i test-databasen afvikle stepsene i testcasen og registrere status på processen – godkendt/fejl.
 4. Gentest på fejlrettelser: 05-09 til 16-09-2022
  Tidspunkt er ikke fastsat endnu, da det afhænger af fejl fundet i den tidligere proces.
  Her skal du genteste på de testcases, som du fandt fejl i. Forventningen er, at fejlen selvfølgelig er rettet i den mellemliggende periode, så vi håber på så få gentest som muligt.

Vi håber, at du har lyst og mulighed for at hjælpe os med at gennemføre testprocessen og opnå det bedst mulige brugervenlige system.

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål vedrørende testprocessen må du gerne tage kontakt til Sundhedsdatastyrelsen: