Som forsøgsansvarlig skal du være opmærksom på følgende forpligtelser i forhold til komitésystemet.

Økonomisk støtte

Hvis du har skrevet i din ansøgning, at du søger om økonomisk støtte, har du pligt til at informere komitéen om den opnåede støtte. Du skal indsende besked om støttegivers navn og støttebeløbets størrelse samt en revideret deltagerinformation, hvor støttegivers navn og støttebeløbets størrelse er angivet.

Hvis du opnår støtte uden at have omtalt det i projektmaterialet eller et støttebeløb bliver forhøjet i forhold til det angivne, skal det anmeldes som en tillægsprotokol. Du kan læse mere om tillægsprotokoller her.

Underretning om afslutning

Du har pligt til at underrette komitéen om, at dit projekt er afsluttet. Underretningen skal ske senest 90 dage efter afslutningen.
Hvis projektet afbrydes før tiden, skal du senest 15 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen om afbrydelsen blev truffet, underrette komitéen om afbrydelsesdato og årsag.

I komitésystemet betragtes et projekt som afsluttet, når der ikke længere indsamles data.

Når du skal lave din underretning om afslutning, kan du eventuelt anvende det skema, som komitésystemet har udarbejdet til formålet. Du kan se skemaet her.

Den registrerede afslutningsdato fremgår af din godkendelse. Hvis du ikke kan blive færdig inden denne dato, skal du anmelde en tillægsprotokol, hvor du søger om forlængelse. Du kan læse mere om tillægsprotokoller her.

Afsluttende rapport

Når dit projekt er afsluttet og resultaterne er bearbejdet, skal du indsende en afsluttende rapport eller publikation til komitéen pr. mail.

Det er ikke tilstrækkeligt at sende et link til forsøgets resultater eller den afsluttende rapport hvis de er offentliggjort på en hjemmeside.