Hvem skal betale gebyr

Du skal betale gebyr for behandling af din ansøgning, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat følgende steder:

  • En statsinstitution (fx universitetet)
  • Et privat firma
  • Et privat hospital
  • Hvis du er praktiserende læge eller privatperson

Du skal desuden betale gebyr, hvis du er ansat på en af regionens egne institutioner/hospitalsafdelinger og projektet udføres for/ i samarbejde med private firmaer, eller hvis der i øvrig er kommercielle interesser involveret (som fx sponsorerede lægemiddelafprøvninger).

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 826 af 4. juni 2020 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her.

Priser 2021

Nye ansøgninger: 5.345 kr.

Tillægsprotokoller: 2.005 kr.

Priser 2022

Nye ansøgninger: 5.404 kr.

Tillægsprotokoller: 2.027 kr.

Betalingsform

Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd.

Vi sender en faktura, når vi har modtaget din ansøgning og vurderet, at den er gebyrpligtig.