Komitésystemet har en række hjælpemidler, som kan lette ansøgningsprocessen for dig. Du kan læse mere herom i menupunkterne.

Du bør altid tage udgangspunkt i komitésystemets forskervejledninger, disse findes på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.