Komitésystemet har en række hjælpemidler, som kan lette ansøgningsprocessen for dig. Du kan læse mere herom i menupunkterne.

Du bør altid tage udgangspunkt i komitésystemets forskervejledninger, disse findes på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk