Komitésystemet har udarbejdet en række blanketter, som du kan bruge, når du skal indrapportere til komitésystemet:

  • Blanket til underretning om afslutning, tryk her.
  • Blanket til indberetning af alvorlige bivirkninger, tryk her.
  • Blanket til årlig sikkerhedsrapportering, tryk her.

Alle blanketter mailes til komitéen i pdf-format.