Komitésystemet har udarbejdet to forskellige tillæg om forsøgspersoners rettigheder. Ét af tillæggene bør udleveres til forsøgspersonerne sammen med deltagerinformationen. Deltagerinformationen bør desuden indeholde en opfordring til at læse det vedlagte tillæg.

Hvis du ikke vil vedlægge tillæg ang. forsøgspersoners rettigheder, skal din deltagerinformation indeholde de punkter, der fremgår af "Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt".

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

Find her tillægget Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.
Tillægget beskriver hvilke rettigheder man har som forsøgsperson.

Før du beslutter dig

Find her tillægget Før du beslutter dig.
Tillægget beskriver, ud over de generelle rettigheder, hvad det vil sige at være forsøgsperson.

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk