Som en hjælp til dig har komitésystemet udarbejdet en række af forskervejledninger,  der viser, hvilke dokumenter og hvilke oplysninger, der skal indgå i et projektmateriale. 

Forskervejledninger finder du på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside