Som en hjælp til dig har komitésystemet udarbejdet en række af forskervejledninger,  der viser, hvilke dokumenter og hvilke oplysninger, der skal indgå i et projektmateriale. 

Forskervejledninger finder du på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk