På denne side kan du finde forskellige vejledninger m.v., som du kan have brug for i forbindelse med din ansøgning.

Vejledninger

Vejledning til komitéloven, tryk her.

Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet, tryk her.

Retningslinjer for ioniserende stråling, tryk her.

Retningslinjer for vederlag eller andre ydelser til frivillige forsøgspersoner, tryk her.

Vejledning om brug af biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt, tryk her.

Vejledning om akutte forsøg, tryk her.

Vejledning om genomforsøg, tryk her.

Vejledning om forskning på afdøde, tryk her.

Oplysninger til den elektroniske anmeldelse

Sygehusklassifikationskoder, tryk her.

ICD-10 koder, tryk her.

NIH

De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland er registreret ved NIH med følgende navn og IORG-nummer:

Navn: Central Denmark Region Committees on Biomedical Research Ethics

IORG-nummer: 0005129

Komitéen er ikke oprettet med et FWA nummer, da komiteen ikke kan stå inde for de garantier, der skal ydes i forhold til FWA-nummeret. Du har mulighed for at oprette din egen institution med et FWA-nummer, der herefter tilknyttes Region Midtjyllands IORG/IRB-nummer. Læs mere her.

NIH stiller krav om, at projektet skal gennemgåes og nygodkendes én gang årligt. Komitéen har ikke ressourcer til at stille denne ydelse til rådighed, ligesom komitéen ikke er villig til at skrive under på, at gennemgang er foretaget, når dette reelt ikke er sket.

Komitéen kan på nuværende tidspunkt udstede et brev, hvor i vi bekræfter, at der ikke er anmeldt ændringer m.v., og at komitéens oprindelige godkendelse fortsat er gældende.

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk