En forsker, som har fået afslag på en ansøgning om godkendelse af et projekt, kan klage til National Videnskabsetisk Komité. Klagen skal sendes via mail til kontakt@nvk.dk senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget fra den regionale komité. 

Projektet må ikke iværksættes før National Videnskabsetisk Komités eventuelle godkendelse foreligger. National Videnskabsetisk Komité kan, efter omstændighederne, behandle spørgsmål, som ikke er omfattet af klagen.

Afgørelsen fra National Videnskabsetisk Komité er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Enhver, der er part i sagen i forvaltningslovens forstand, kan endvidere indbringe en afgørelse for National Videnskabsetisk Komité senest 30 dage efter afgørelsen fra den regionale komité.

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.