Lovgivning

  • Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017), tryk her.

Bekendtgørelser

  • Informationsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1464 af 2. december 2016), tryk her.

Vejledninger

  • Vejledningen til komitéloven, tryk her.
  • Vejledning nr. 83 af 22. september 2004 om biobanker indenfor sundhedsområdet og myndighedskrav, tryk her.
  • Vejledning nr. 9962 af 17. april 2008 om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til brug for konkrete forskningsprojekter, tryk her.

Andre love og regler

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk