Deadline

Vi behandler tillægsprotokoller løbende, og der gælder derfor ingen deadlines for tillægsprotokoller. Du skal dog være opmærksom på, at efter omstændighederne kan komitéen vælge at behandle et tillæg på møde.

Indsendelse

Projektmaterialet skal mailes med digital signatur til kontakt@rm.dk.
Du kan læse mere om elektronisk indsendelse her.

Komitéen går først igang med sagsbehandlingen, når vi har modtaget projektmaterialet pr. mail. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at foretage den elektroniske anmeldelse i databasen.

Format

  • Alle dokumenter skal være påført versionsnr. og dato.
  • Alle dokumenter skal indsendes som enkelte filer i PDF-format.
  • Alle filer skal navngives med type, version og dato (fx Protokol version 1_01122013).

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk