Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten:

  • Modelprojekt for en styrkelse af det tværsektorielle sundhedssamarbejde for borgere/patienter med kronisk sygdom - afprøvning af auditmetoden i det faglige samarbejde og fokusgrupper som metode i dialogen mellem de sundhedsprofessionelle og borgerne/patienterne. Silkeborg Klyngen - kontaktperson: Sine Møller Sørensen, Favrskov Kommune.
  • Social ulighed i kræftrehabilitering. Kontaktperson: Charlotte Handberg, Klinisk Socialmedicin
  • Forebyggelse af multisygdom blandt sårbare. Kontaktperson: Luicette Meillier, Center for Folkesund
  • Evaluering af forløbsprogram for patienter med hoftebrud. Horsens Klyngen - kontaktperson: Inge Henriksen, Regionshospitalet Horsens, Brædstrup.