Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten: 

  • Lev livet uden diabetes. Evaluering af en kommunal model for prædiabetesforløb. Vestklyngen/Holstebro Kommune - kontaktperson: Ellen Greve, Holstebro Kommune 
  • Effekt af patientuddannelse på kort sigt (efter seks måneder) og lang sigt (1-4 år) i forhold til helbredsstatus, kost-, motions- og rygevaner, sociale betingelser for at handle herunder social ulighed, mestringsevne, selvvurderet udbytte af patientuddannelse og forbrug af sundhedsydelser. Randersklyngen/Norddjurs Kommune og Regionshospitalet Randers og Grenaa - kontaktperson: Dorthe Bligård, Norddjurs Kommune
  • Effekt af geriatrisk lægelig intervention overfor ældre med behov for genoptrænings- eller aflastningsophold. Århusklyngen - kontaktperson: Else Marie Damsgaard, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
  • Screening af funktionsniveau og daglige aktiviteter hos ældre patienter på medicinsk afdeling MEA, Århus Sygehus. Århusklyngen - kontaktperson: Thomas Maribo, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus