Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten:

  • Relationsdannelse mellem barn og sårbare førstegangsmødre - Fremmer videovejledning med Marte Meo-metoden processen? Interventionsstudie i sundhedsplejen. Sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Skanderborg, Skive og Viborg Kommuner - Kontaktperson: Ingeborg Hedegaard Kristensen
  • Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos hoftebrudspatienter over 65 år . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret – Kontaktperson: Monica Milter Ehlers.
  • Helbredstjek: fra lavt kondital til øget fysisk aktivitet: Et randomiseret kontrolleret studie om IT og innovation af idrætsforeninger i Randers Kommune. Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed – Kontaktperson: Kirstine Obling
  • Børn og unges sundhed og trivsel. Kontaktperson: Stine Albæk Poulsen – Ph.d. protokol
  • Mødet mellem borger og sundhedssystem: En sociologisk komparativ undersøgelse af deltagere og ikke-deltageres oplevelser og fortolkninger af en invitation til et forebyggende helbredstjek i Randers Kommune. Kontaktperson: Sofie Ilsvard – Ph.d. protokol