Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten:

 • Lektor Maiken Stilling fra Aarhus Universitetshospital, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Akutcentret modtager 377.123 kr. til forskningsprojektet: Effekten af udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplaner samt følge-hjem ordning hos ældre medicinske patienter. Kontakt: maiken.stilling@ki.au.dk
 • Forsker Karina Friis modtager på vegne af CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og Aarhus Kommune, Folkesundhed Aarhus, 310.000 kr. til forskningsprojektet: Sundhedskompetence blandt personer med kronisk sygdom. Kontakt: karina.friis@stab.rm.dk
 • Sundhedschefchef Lene Jensen fra Randers Kommune, Sundhed modtager 377.123 kr. til forskningsprojektet: Tjek på konditallet
  Kontakt: Lene.Jensen@Randers.dk
 • Sundhedschef Lene Jensen modtager på vegne af Randers Klyngen (Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Randers Kommune og Regionshospitalet Randers) og Aarhus Universitet 100.000 kr. til forskningsprojektet: Tværsektorielt samarbejde i praksis. En sammenlignende analyse af kommunale intermediære omsorgs- og behandlingstilbud i krydsfeltet mellem økonomiske, sundhedsmæssige og organisatoriske forhold. Kontakt: Lene.Jensen@Randers.dk
 • Formand Thomas Hahn, Horsens på forkant med sundhed, modtager på vegne af Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune 377.123 kr. til forskningsprojektet: Horsens på forkant med sundhed
  Kontakt: thomas.hahn@horsens.rm.dk
 • Ph.d.-studerende Line Hille Laursen fra Regions Psykiatrien Vest modtager 377.123 kr. til forskningsprojektet: Arbejdsrehabiliteringsindsats for deprimerede personer - sygemeldtes, psykiatriens og sagsbehandleres perspektiv. Kontakt: linelaen@rm.dk
 • Konsulent Marianne Sigaard Balleby modtager 100.000 kr. til sin ph.d.-protokol: Sundhedsaftaler og deres betydning for psykiatriområdet. Kontakt: Marianne.Balleby@stab.rm.dk
 • Videnskabelig assistent Anita Tønder Nielsen modtager 100.000 kr. til sin ph.d.-protokol: Prevention of Mental Health Disorders among Children Experiencing Parental Divorce in the Meeting between Professionals and the Affected Children.
  Kontakt: atni@alm.au.dk