Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten: 

  • Randers Kommune, Sundhed har modtaget 242.243 kr. til projektet Effekt af konditests ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler. Kontaktperson: Sundhedschef Lene Jensen, lene.jensen@randers.dk
  • CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har modtaget 722.477 kr. til projektet Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft på hospitaler og i kommuner. Kontaktperson: Forsker Charlotte Handberg, charlotte.handberg@stab.rm.dk
  • Vestklyngen og Arbejdsmedicinsk Klinisk, Hospitalsenheden Vest har modtaget 100.000 kr. til projektet Individuel versus holdbaseret genoptræning til borger med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret inventionsstudie. Kontakperson: Forsker David Høyrup Christiansen, david.christiansen@vest.rm.dk