Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten: 

 • Aarhus Sygehus, Infektionsmedicinsk afdeling Q har modtaget 372.804 kr. til forskningsprojektet Impact of refugee health assessments in Denmark/ Effekten af helbredsvurderinger af flygtninge i Danmark. Kontaktperson: Læge Anne Mette Hvass, anhvas@rm.dk

 • Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 1.043.305 kr. til forskningsprojektet Reduktion af skulderproblemer og skulderbelastende arbejde - et cluster randomiseret studie. Kontaktperson: Ph.d.-studerende Jeanette Trøstrup, jeatro@rm.dk

 • Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt har modtaget 597.464 kr. til forskningsprojektet Acute exacerbation of chronic disease: Evaluation of an intersectoral intervention to integrate and optimise treatment and follow-up. Kontaktperson: AC-fuldmægtig Anders Damgaard Møller, anders.moeller@rm.dk

 • DEFACTUM har modtaget 360.000 kr. til forskningsprojektet Når såret bliver for dybt - et studie af selvskade hos unge. Kontaktperson: Cand Psyk. Nanna Lindekilde, nlindekilde@health.sdu.dk

 

 • Hospitalsenheden Horsens, Horsens kommune, Skanderborg kommune, Hedensted kommune og Odder kommune har modtaget 702.615 kr. til forskningsprojektet At leve meningsfuldt; betydningen af deltagelse i fysiske aktiviteter efter hoftebrud. Kontakperson: Ph.d. studerende Birgit Rasmussen, birram@rm.dk

 • Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til udvikling af forskningsprojektet Funktion for forbedret lægemiddelanvendelse. Kontaktperson: Ledende overlæge Lars Peter Nielsen, larsnils@rm.dk

 • Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 100.000 kr. til udvikling af forskningsprojektet Patienter med diskusprolaps - et studie af tværsektorielle forløb. Kontakperson: Forskningsansvarlig sygeplejerske Camilla Blach Rossen, caross@rm.dk

 • Hospitalsenheden Horsens i samarbejde med Horsens Kommune, Odder Kommune, Hedensted Kommune og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har modtaget 100.000 kr. til udvikling af forskningsprojektet Uhensigtsmæssige indlæggelser - et tværsektorielt projekt i patientens spor (TVÆRSPOR) (Preventable admissions - a cross-sectorial project following the patient trail (CrossTrail)). Kontaktperson: Klinisk sundhedsfaglig forsker Mette Trøllund Rask, merask@rm.dk

 • Lungemedicinsk Afdeling LUB, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til udvikling af forskningsprojektet The effects of singing training for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Kontaktperson: Ph.d.-studerende Mette Kaasgaard, aloekke@gmail.com

 • Forskningsassistent Louisa Sofia Madsen har modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af protokol for ph.d.-projektet Rehabilitering, Fællesskaber og Udemiljø - En undersøgelse af udfordringer og potentialer forbundet med borgerinvolvering i rehabilitering i en ny kontekst. Kontaktperson: Forskningsassistent Louisa Sofia Madsen, Louise_her@hotmail.com

 • Sygeplejerske Jette Bang Poulsen har modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af protokol for ph.d.-projektet Early and continual interventions of support to parents of premature infants - Preventing stress-disorder and emotional strain following a preterm birth. Kontaktperson: Sygeplejerske Jette Bang Poulsen, jette7777@live.dk

 • Videnskabelig assistent Anna Louise Skovgaard har modtaget 95.746 kr. til udarbejdelse af protokol for ph.d.-projektet Valg og fravalg i det ortopædkirurgiske patientforløb - en antropologisk undersøgelse af beslutninger og beslutningsprocesser. Kontaktperson: Videnskabelig assistent Anna Louise Skovgaard, anasko@rm.dk

 • Fysioterapeut Helle Kvistgaard Østergaard har modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af protokol for ph.d.-projektet Prognostiske faktorer for fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med proksimal humerus fraktur. Kontakperson Fysioterapeut Helle Kvistgaard Østergaard, helle.oestergaard@viborg.rm.dk