Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten: 

  • DEFACTUM, Region Midtjylland og Magistratafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har fået 400.000 kr til forskningsprojektet Fagprofessionelle og organisatorisk innovation i ældreomsorg: Implementering af kommunale forløbsmodeller. Kontaktperson Katrine Carstensen.
  • Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers har fået 400.000 kr. til forskningsprojektet Factors of importance for readmission and prmature mortality after hospitalization for pneumonia among the elderly. Kontaktperson: Susanne Boel Graversen.
  • DEFACTUM, Region Midtjylland har fået 200.000 kr. til forskningsprojektet SPARK Involverings-Park - Rehabilitering på borgerens præmisser der understøtter involvering og deltagelse blandt voksne og ældre med nedsat funktionsevne. Kontaktperson: Louise Sofia Madsen.
  • Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har modtaget 100.000 kr. til forskningsprojektet Forebyggende sundhedssamtaler og hverdagsliv. En undersøgelse af socialt sårvare borgeres ikke-deltagelse i forebyggende sundhedssamtaler i Aarhus Kommune. Kontaktperson: Jan Nautrup Østergaard.
  • DEFACTUM, Region Midtjylland har modtaget 500.000 kr. til forskningsprojektet Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre, medicinske patienter. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser. Kontaktperson: Berit Kjærside Nielsen.
  • DEFACTUM, Region Midtjylland har modtaget 200.000 kr. til forskningsprojektet Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær - Udvikling af intervention til fastholdelse af gravide medarbejdere. Kontaktperson: Pernille Pedersen.
  • Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har fået 374.000 kr. til forskningsprojektet Fysisk aktivitet og sundhedsfremme for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Et community-deltagende aktionsforskningsprojekt i Silkeborg Kommune. Kontaktperson: Knud Ryom.
  • Ringkøbing-Skjern Kommune har fået 100.000 kr. til forskningsprojektet Kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland. Kontaktperson: Ulla Svendsen.
  • Tine Holmqvist-Larsen har fået 100.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-protokol til projektet E-læring i tværsektoriel kræftrehabilitering. Læringsudbytte hos patienter og pårørende. 
  • Helen Gräs Højgaard har fået 100.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-protokol til projektet Screeningsdeltageres adherence (efterlevelse) til forebyggende medicin for hjertekarsygdom: En kvantitativ undersøgelse.