Følgende projekter har fået støtte fra Folkesundhed i Midten:

  • Forskningsklinikken for sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere på tværs af kommune og region, DEFACTUM, har modtaget kr. 365.000,- til forskningsprojektet Hjerterehabilitering for borgere med kombinationen af iskæmisk hjertesygdom og diabetes. Kontaktperson: Forskningsassistent Birgitte Laier Bitsch, bitsch@rm.dk

  • Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers, Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers, Hjemmeplejen Hammel Vest og Favrskov kommune har modtaget kr. 365.000,- til forskningsprojektet Expansive learning and change of practice for nurses collaborating in transition of Older adults 65+. Kontaktperson: Ph.d.-studerende Rikke Buus Bøje, rikkbj@rm.dk
  • Randers kommune, Sundhed, har modtaget kr. 365.000,- til forskningsprojektet Hvordan optimerer vi opsporingen af lungesygdom i almen praksis. Kontaktperson: Ph.d.-studerende Lene Maria Ørts, lmo@ph.au.dk
  • Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, har modtaget kr. 365.000,- til forskningsprojektet Skræddersyede tilbud om kræftscreening til kvinder med indvandrerbaggrund i socialt udsatte boligområder. Kontaktperson: Seniorforsker Pia Kirkegaard, kirkegaard@rm.dk
  • Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus-klyngen, har modtaget kr. 365.000,- til forskningsprojektet Care home GPs - how to get the most out of them? Kontaktperson: Chefkonsulent Hanne Linnemann, hlin@aarhus.dk
  • Forskningsmedarbejder Susanne Nissen Sagoo har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokol for ph.d.-projektet Samarbejde om patientens sikkerhed: En undersøgelse af pårørendes rolle i skabelsen af sikre og sammenhængende patientforløb. Kontaktperson: Forskningsmedarbejder Susanne Nissen Sagoo, sussag@rm.dk
  • Udviklingsterapeut Lola Kristensen, Fysio- og Ergoterapien, Aarhus Universitetshospital, har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokol for ph.d.-projektet Tilbage til hverdagen efter at have overlevet hjertestop. Kontaktperson: Udviklingsterapeut Lola Kristensen, lolakris@rm.dk
  • Forskningsassisten Henriette Witte Nielsen, Defactum, har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokolfor ph.d.-projektet Health literacy og kræftpatienters deltagelse i kræftrehabilitering. Kontaktperson: Forskningsassistent Henriette Witte Nielsen, henriette.witte@rm.dk