Følgende projekter har modtaget støtte fra Folkesundhed i Midten:

  • Aarhus Kommune og Steno Diabetes Center Aarhus har modtaget kr. 585.911,- til forskningsprojektet Sygdomsbyrde, behandlingskvalitet og efterlevelse af medicinsk behandling af type 2-diabetes - betydningen af indvandrerbaggrund. Kontaktperson er videnskabelig assistent Anders Aasted Isaksen, mail aai@ph.au.dk

 

  • Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Funktionelle Lidelser, har modtaget kr. 449.595,- til forskningsprojektet Development and evaluation of a peer-to-peer education program aiming to improve management of citizens with functional disorders in Danisk job centers. Kontaktperson er projektleder Kirsten Obling, mail kirobl@rm.dk

 

  • DEFACTUM har i samarbejde med forskningsgruppen under Human First modtager kr. 500.000,- til forskningsprojektet Cardiac rehabilitation in the primary health setting - An analysis of dropout. Kontaktperson er forskningsleder og lektor Thomas Maribo, mail maribo@rm.dk

 

  • Forskningsenheden og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers samt hjemmeplejen Hammel Vest, Favrskov Kommune har modtaget kr. 299.494,- til forskningsprojektet Expansive learning and change of practice for nurses collaborating in transition of older adults. Kontaktperson er ph.d.-studerende Rikke Buus Bøje, mail rikkbj@rm.dk

 

  • Afdelingen for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, RM, har modtaget kr. 500.000,- til forskningsprojektet En kvalitativ undersøgelse af social ulighed i kræftscreening – bør screeningstilbud differentieres til særligt socialt udsatte borgere? Kontaktperson er seniorforsker Pia Kirkegaard, mail piakik@rm.dk

 

  • Forskningsassistent Amanda Sandbæk, Forskningsenheden for Almen Praksis, Forskningsgruppen for Kvalitetsudvikling og Komplekse Interventioner i Almen Praksis, har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokol for ph.d.-projektet Social ulighed i medicinsk behandling af borgere med multisygdom. Kontaktperson: Amanda Sandbæk, mail amasa@ph.au.dk

 

  • Projektsygeplejerske Anette Bjerregaard Alrø, Respirationscenter Vest/Intensiv, Aarhus Universitetshospital, har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokol for ph.d.-projektet Children and home mechanical ventilation. Kontaktperson Anette Bjerregaard Alrø, mail anetnl@rm.dk

 

  • Projektsygeplejerske Janni Dahlgaard Gravesen, Hospitalsenhed Midt, Region Midt, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, har modtaget kr. 100.000,- til at udarbejde protokol for ph.d.-projektet Brobygning i en kompleks virkelighed – udvikling af en styrket indsats i almen praksis, der sikrer sammenhængende forløb for patienter med lænderygsmerter. Kontaktperson: Janni Dahlgaard Gravesen, mail d.g@rm.dk