Følgende projekter har modtaget støtte fra Folkesundhed i Midten:

  • Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, har modtaget kr. 500.000 til projektet Graviditet og Trivsel. Trepartssamtaler med fokus på at forebygge gravide medarbejderes sygefravær - et interventionsstudie. Kontaktperson er forskningsleder Rikke Maimburg, mail janelaur@rm.dk

 

  • Hospitalsenheden Vest har modtaget kr. 399.118 til projektet Hvad får borgere med iskæmisk hjertesygdom til at deltage i eller fravælge hjerterehabilitering i en kommunal kontekst? Kontaktperson er oversygeplejerske Jane Birkebæk, mail mairav@rm.dk

 

  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, har modtaget kr. 462.416 til projektet Afprøvning af nye redskaber til vurdering af funktionsevne for borgere i målgruppe for ressourceforløb. Kontaktperson er seniorforsker Anne-Mette Hedeager Momsen, mail anne-mette.momsen@rm.dk

 

  • DEFACTUM - Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Koncern Kvalitet, har modtaget 497.444 til projektet Borgerprofilen - et organisatorisk perspektiv på et dialogbaseret redskab til involvering af borgere i kommunale sundhedstilbud. Kontaktperson er forsker Caroline Trillingsgaard mejdahl, mail carmej@rm.dk

 

  • DEFACTUM, Koncern Kvalitet, har modtaget kr. 500.000 til projektet MIRA-app – realtime monitorering af borgerraporterede data i rehabiliteringsforløb. Et mixed-methods studie. Kontaktperson er forsker Nanna Rolving, mail rolving@rm.dk

 

  • Sygeplejerske, Cand.cur. Maria Højen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, har modtaget kr. 100.000 til at udarbejde protokol for ph.d. projektet E-læring i tværsektoriel kræftrehabilitering ( E-learning in cross-sectorial cancer rehabilitation). Kontaktperson: Maria Højen, mail mariahojen84@gmail.com

 

  • Videnskabelig assistent Maiken Meldgaard Ebbesen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, har modtaget kr. 100.000 til at udarbejde protokol for ph.d. projektet Health Literacy in Pregnancy The HeLP Study. Kontaktperson: Maiken Meldgaard Ebbesen, mail maikenmeldgaard@gmail.com

 

  • Datakonsulent Anders Bo Bojesen, Mave-Tarm Kirurgi, Aarhus Universitetshospital, har modtaget kr. 100.000 til at udarbejde protokol for ph.d. projektet Veje til diagnosen og tidlige tegn på pancreascancer. Kontaktperson: Anders Bo Bojesen, mail anders@socioskop.dk