Folkesundhed i Midten er organiseret med en bestyrelse, et videnskabeligt bedømmelsesudvalg og et prioriteringsudvalg.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Videnskabeligt bedømmelsesudvalg

Det videnskabelige bedømmelsesudvalg er sammensat af repræsentanter fra forsknings- og udviklingsmiljøet. Det videnskabelige udvalg foretager alene en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne. Vurderingerne videresendes til prioriteringsudvalget.

Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg

 • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet,
  Daniel Witte, professor (Formand)
 • DEFACTUM, Region Midtjylland
  Camilla Palmhøj Nielsen, forskningschef, Koncern Kvalitet
 • VIVE Sundhed, Mickael Bech, Forsknings- og analysechef
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
  Kaj Sparle Christensen, professor, praktiserende læge
 • VIA University College, Gorm Bennedsen, lektor og ph.d.

Prioriteringsudvalg

Prioriteringsudvalget består af repræsentanter fra klyngerne (se nedenfor), fra psykiatrien samt det af bestyrelsen udpegede formandskab. Prioriteringsudvalget prioriterer ansøgningerne under hensyntagen til det videnskabelige bedømmelsesudvalgs bemærkninger. Prioriteringsudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen, der træffer endelig beslutning vedrørende ansøgningerne.

Medlemmer af prioriteringsudvalget

Randersklyngen:

 • Christina Breddam, Sundhedschef, Randers Kommune
 • Birgitte Holm Andersen, Sundhedschef, Favrskov Kommune (suppleant)

Vestklyngen:

 • Ida Götke, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
 • Pia Ulv Helleland, direktør, Lemvig Kommune (suppleant)

Midtklyngen:

 • Birthe Thoft Knudsen, Specialkonsulent (MPH), Silkeborg Kommune
 • Mette Brænder Nørgaard, Kvalitets- og forbedringschef, Hospitalsenhed Midt (suppleant)

Horsensklyngen:

 • Hanne Sveistrup Demant, Sygeplejefaglige direktør,  Regionshospitalet Horsens
 • Anette Bäckström, Oversygeplejerske, Regionshospitalet Horsens (suppleant)

Århusklyngen:

 • Anette Schouv Kjeldsen, Chef for tværsektorielt samarbejde, Aarhus Universitetshospital
 • Hanne Linnemann, Leder, Aarhus Kommune (suppleant)

Repræsentant for Psykiatrien i Region Midtjylland:

 • Elisabeth Brix Westergaard, Chefkonsulent

Universitetsrepræsentant:

 • Ole Bækgaard Nielsen, Institutleder,  

  Aarhus Universitet

Kommunerepræsentant:

 • Charlotte F. Gjørup, Sundheds- og ældrechef, Syddjurs Kommune

Regionsrepræsentant:

 • Mette Kjølby, Vicedirektør, Koncern Kvalitet,
  Region Midtjylland

Formandskabet


Formandskabet træffer afgørelse i løbende spørgsmål, og det varetages af:

 • Mette Kjølby, Vicedirektør, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Charlotte F. Gjørup, Sundheds- og ældrechef, Horsens Kommune
 • Ole Bækgaard Nielsen, Institutleder, Aarhus Universitet

Sekretariatsbetjening


Folkesundhed i Midten sekretariatsbetjenes af Region Midtjylland.

Kontaktperson:

Bente Bjerre
Koncern Kvalitet
Region Midtjylland

 

Tlf.: 2169 4556
Mail: folkesundhedimidten@rm.dk