Folkesundhed i Midten er organiseret med en bestyrelse, et videnskabeligt bedømmelsesudvalg og et prioriteringsudvalg.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Videnskabeligt bedømmelsesudvalg

Det videnskabelige bedømmelsesudvalg er sammensat af repræsentanter fra forsknings- og udviklingsmiljøet. Det videnskabelige udvalg foretager alene en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne. Vurderingerne videresendes til prioriteringsudvalget.

Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg

 

 • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet,
  Daniel Witte, professor (Formand)
 • DEFACTUM, Region Midtjylland
  Camilla Palmhøj Nielsen, forskningschef, Koncern Kvalitet
 • VIVE Sundhed, Pia Kürstein Kjellberg, Forsknings- og analysechef
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
  Kaj Sparle Christensen, professor, praktiserende læge
 • VIA University College Cathrine Sand Nielsen, lektor, ph.d., cand.cur.

Prioriteringsudvalg

Prioriteringsudvalget består af repræsentanter fra klyngerne (se nedenfor), fra psykiatrien samt det af bestyrelsen udpegede formandskab. Prioriteringsudvalget prioriterer ansøgningerne under hensyntagen til det videnskabelige bedømmelsesudvalgs bemærkninger. Prioriteringsudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen, der træffer endelig beslutning vedrørende ansøgningerne.

Medlemmer af prioriteringsudvalget

 

Randersklyngen:

 • Christina Breddam, Sundhedschef, Randers Kommune
 • Birgitte Holm Andersen, Sundhedschef, Favrskov Kommune (suppleant)

Vestklyngen:

 • Ida Götke, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest

 • Pia Ulv Helleland, direktør, Lemvig Kommune (suppleant)

Midtklyngen:

 • Birthe Thoft Knudsen, Specialkonsulent (MPH), Silkeborg Kommune

 • Henrik Bendix, Kvalitetschef, Hospitalsenhed Midt (suppleant)

Horsensklyngen:

 • Lene Lange, ledende terapeut, Regionshospitalet Horsens

 • Charlotte F. Gjørup, Sundheds- og ældrechef, Horsens Kommune (suppleant)

Århusklyngen:

 • Anette Schouv Kjeldsen, Chef for tværsektorielt samarbejde, Aarhus Universitetshospital

 • Hanne Linnemann, Leder, Aarhus Kommune (suppleant)

Psykiatri- og Socialledelsen i Region Midtjylland:

 • Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør

Universitetsrepræsentant:

 • Ole Bækgaard Nielsen, Institutleder,  

  Aarhus Universitet

Kommunerepræsentant:

 • Charlotte F. Gjørup, Direktør, Syddjurs Kommune

Regionsrepræsentant:

 • Mette Kjølby, Vicedirektør, Koncern Kvalitet,
  Region Midtjylland

Formandskabet 


Formandskabet træffer afgørelse i løbende spørgsmål, og det varetages af:

 • Mette Kjølby, Vicedirektør, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Charlotte F. Gjørup, Sundheds- og Ældrechef, Horsens Kommune
 • Ole Bækgaard Nielsen, Institutleder, Aarhus Universitet

 

Sekretariatsbetjening


Folkesundhed i Midten sekretariatsbetjenes af Region Midtjylland.

Kontaktperson:

Bente Bjerre
Koncern Kvalitet
Region Midtjylland

 

Tlf.: 2169 4556
Mail: folkesundhedimidten@rm.dk