Potentielle ansøgere til Folkesundhed i Midten kan søge ’hjælp til selvhjælp’. Det er et løbende tilbud og kan søges uafhængigt af det årlige opslag.

Hjælp

Konsulentydelsen kan anvendes til:

  • Udarbejdelse og kvalificering af projektbeskrivelse
  • Specifik hjælp til dele af ansøgningen – eksempelvis ekstra hjælp til biostatistiske udfordringer.

Omfang

Bevilling af konsulentydelse dækker op til 10 konsulenttimer med en maksimumpris på 15.000 kr. i alt. Overskridelse kan ikke forventes bevilget efterfølgende. 

Ansøgning

Ansøgning om konsulentbistand indsendes pr. mail til folkesundhedimidten@rm.dk på særligt ansøgningsskema.

  • Formandskabet behandler ansøgninger og har til opgave løbende at visitere projekter, og bevilge konsulentrådgivning om relevant hjælp og vejledning. Visiteringen kan eksempelvis ske til forsknings- og udviklingsmiljøer, regionale eller kommunale aktører eller andre relevante organisationer. 
  • Svar vil normalt foreligge i løbet af et par uger.  
  • Der vil kun kunne ydes konsulentbistand til projekter, der i forvejen falder ind under formålet med Folkesundhed i Midten.
  • Rådgivning til en projektansøgning er ikke en garanti for, at projektansøgningen efterfølgende tildeles midler fra puljen.
  • Støtte til udformning af projektbeskrivelse udbetales til den afdeling der administrerer projektet. Enkeltpersoner kan således ikke få udbetalt støtte. 
  • Der krav om, at der indsendes afrapportering og regnskab for det forbrugte beløb ved konsulentydelsens ophør. Først når afrapporteringen og regnskabet er modtaget kan det tildelte beløb udbetales til den afdeling der administrerer projektet. Ved afrapporteringen skal der anvendes et særligt afrapporteringsskema.

Udvidet mulighed for rådgivning

Udover ansøgning om konsulentbistand står forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen til rådighed, hvis en ansøger har behov for hjælp til kontakt til forskningsmiljøer m.v.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger for Camilla Palmhøj Nielsen findes her. (klik på linket)