DEFACTUM er den del af Koncern Kvalitet, hvor vi forsker og udvikler på social- og sundhedsområdet. Forskningen er uafhængig og underlagt Aarhus Universitet i Sundt Samarbejde. Fokus er anvendelsesorienteret forskning, der altid gavner borgeren. Vi underviser også på universiteter og andre videregående uddannelser.

Hjælp til udvikling af faglig kvalitet

DEFACTUMs formål er at udvikle og styrke apolitisk og faglig viden og kvalitet til gavn for befolkningens sundhed og trivsel. Vi arbejder målrettet med kvalitetsudvikling af praksis. Det sker i tæt samarbejde med Strategisk Kvalitet under Koncern Kvalitet.

Vi løser også mange opgaver i samspil med andre aktører i regionen. Men vi samarbejder også med fx kommuner, patientforeninger, forskningsinstitutioner og nationale styrelser, og vi indgår i stærke netværk af både danske og internationale samarbejdspartnere.

I DEFACTUM tager vi udgangspunkt i behov og problemstillinger indenfor:

  • sundhedsområdet, herunder også psykiatrien
  • socialområdet
  • beskæftigelsesområdet.

Vores forskere og konsulenter tilbyder blandt andet kvalitetsudvikling efter gennembrudsmetoden, audits i forbindelse med kritiske hændelser eller forløb, metodeudvikling, støtte til akkreditering, sundhedstjenesteforskning, herunder MTV’er, undervisning af fagpersoner, netværksdannelse mm.

Læs mere om hvad DEFACTUM kan tilbyde og se aktuelle fokusområder og projekter på www.DEFACTUM.dk.

Kontakt

Chef for Koncern Kvalitet
Mette Kjølby, tlf. 7841 4002 
E-mail: mette.kjoelby@stab.rm.dk

Chefsekretær
Rikke Nielsen Dalsgaard, tlf: 7841 4000
E-mail: rikdal@rm.dk

Kontakt
DEFACTUM, Region Midtjylland 
Regionshuset Aarhus 
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N 
Tlf. 7841 0000 
E-mail: DEFACTUM@rm.dk

Find en medarbejder eller læs mere på DEFACTUMs hjemmeside www.DEFACTUM.dk.