Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. I forbindelse hermed er i hver region skabt et koordinerende videnscenter, som i Region Midtjylland drives i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. 

Se mere på http://www.en-indgang.dk/