Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. Du kan læse mere om, hvad et sundhedsvidenskabeligt projekt er på RM's hjemmeside her og National Videnskabsetisk Komités hjemmeside her.

Komitéen foretager i tvivlstilfælde en konkret vurdering af anmeldelsespligten i henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (komitéloven).

Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt skal anmeldes til en videnskabsetisk komite, kan du skrive til komite@rm.dk. For at kunne vurdere anmeldelsespligten, skal beskrivelsen af dit projekt omfatte projektets baggrund, formål, metode, og hvad der måles på.

Vi anbefaler, at du ved den mindste tvivl om anmeldelse retter henvendelse til sekretariatet med henblik på en afklaring heraf.

På De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjyllands hjemmeside www.komite.rm.dk og på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside www.nvk.dk finder du information om, hvordan du anmelder et projekt og indholdskravene til anmeldelsen. Der henvises særligt til forskertjeklisterne - http://www.nvk.dk/forsker/forskertjeklister - der detaljeret beskriver, hvad en ansøgning skal indeholde.