Hvordan opretter jeg en forskningsbiobank (projektbiobank)?

Hvordan får jeg udarbejdet en samarbejdsaftale i mit forskningsprojekt?

Hvornår må jeg videregive oplysninger fra et forskningsprojekt/database til et andet forskningsprojekt?

Hvad gør jeg når mit projekt indebærer afprøvning af medicinsk udstyr?

Kan mit projekt være forskning, når det ikke skal godkendes af Videnskabsetisk Komité?

Hvordan får jeg adgang til patientjournaloplysninger f.eks. fra EPJ?

Hvornår/hvordan må jeg behandle personoplysninger uden patientsamtykke?

Hvornår/hvordan må jeg behandle personoplysninger med patientsamtykke?

Opbevaringsløsninger hvor der er indgået databehandleraftaler?

Hvad er anonymisering & pseudonymisering?

Hvad er en dataansvarlig?

Hvad er en databehandler?

Hvad er en personoplysning?

Hvad er et usikkert tredjeland?

Hvad er overladelse?

Hvad er videregivelse?

Hvad er databeskyttelse?

Hvad er et databeskyttelsesretligt samtykke?