Ved forskning forstås en planlagt virksomhed, som har til formål systematisk at erhverve viden om eksempelvis sygdommes opståen, og om forebyggelse, diagnostik og behandling heraf. Forskningen skal være planlagt, og formålet skal være en systematisk videnserhvervelse, som forventes at kunne være til gavn, også uden for organisationen hvor projektet udføres.

Ved kvalitetsprojekter (kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling) er det primære formål ikke at opnå ny viden om eksempelvis behandlingens værdi, men mere, at man afprøver den kliniske enheds funktion. Det giver ny viden lokalt i organisationen, men formålet med undersøgelsen er ikke i sig selv, at gøre -erhvervet viden- generaliserbar uden for organisationen. Dette følger også af Vejledning nr. 11052 af 2. juli 199 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet.

Kvalitetsudvikling er udvikling af nye metoder eller nye indikatorer inden for allerede etablerede områder. Kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling er typisk aktiviteter, der indgår i sundhedsvæsenets drift vedrørende f.eks. en sygehusafdelings opnåede behandlingsresultater for en given patientgruppe. Der vil ofte være tale om retrospektive eller observerende prospektive undersøgelser, hvor der ikke interveneres på behandlingen mv. Det samme gælder en virksomheds produktudvikling, f.eks. kalibrering af et apparat med blod. 

Formålet er her ikke at opnå ny viden om sygdommes opståen m.v., men at forbedre kvaliteten i behandlingen, eller at afprøve en sygehusafdelings kliniske funktion eller et produkts effekt. Derved adskiller kvalitetsprojekter sig fra forskning, hvis formål er systematisk at erhverve ny viden.

 

OBS! Kvalitetsprojekter skal ikke anmeldes til videnskabsetisk komité, og der skal heller ikke ske særskilt anmeldelse til den interne fortegnelse over forskningsprojekter i Region Midtjylland.

Særligt om brug af journaloplysninger i forbindelse med kvalitetsprojekter

Revideret 08-06-2021