Den Regionale Internationaliseringspulje uddeles som engangsbeløb til hjælp til at gennemføre studieophold på udenlandske universitetshospitaler i en fastlagt periode, typisk med en varighed på 1-12 måneder.

Ligeledes gives hjælp til medfinansiering af udenlandske fagpersoners kliniske studieophold på et af Region Midtjyllands hospitaler i en fastlagt periode, typisk med en varighed på 1-12 måneder. Puljerne henvender sig til alle fagpersoner, herunder også administrative i det omfang opholdet tilfører internationale erfaringer inden for det administrative felt.

Puljen understøtter Region Midtjyllands internationale profilering ved at sikre udviklingen af de højtspecialiserede funktioner ved tilegnelse af relevante nye diagnostiske og terapeutiske principper på førende udenlandske institutioner.

Der kan søges to gange om året. Deciderede forskningsprojekter kan ikke påregne støtte.

Puljen administreres af det Regionale Internationaliseringsråd.

Ansatte i Region Midtjylland kan læse mere på Koncern intra: http://intranet.rm.dk/organisation/oversigt-over-udvalg/underudvalg-der-skal-flyttes/internationaliseringsrad/