Region Midtjylland kan godkende videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til brug for forskning, statistik eller planlægning, jf. sundhedslovens § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.

I følgende situationer kræver videregivelse af patientjournaloplysninger ikke godkendelse fra Region Midtjylland:

  • Patienterne har givet skriftligt samtykke til videregivelsen af patientjournaloplysningerne til et konkret forskningsprojekt, jf. sundhedslovens § 43, stk. 1.
  • Videnskabsetisk Komite har meddelt tilladelse til det konkrete sundhedsvidenskabelige eller sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekt efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, jf. sundhedsloven § 46, stk. 1.
  • Indhentning af oplysninger efter sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 til brug for kvalitetssikring eller udvikling.