Region Midtjylland kan godkende videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til brug for forskning, statistik eller planlægning, jf. sundhedslovens § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.

I følgende situationer kræver videregivelse af patientjournaloplysninger ikke godkendelse fra Region Midtjylland:

  • Patienterne har givet skriftligt samtykke til videregivelsen af patientjournaloplysningerne til et konkret forskningsprojekt, jf. sundhedslovens § 43, stk. 1.
  • Videnskabsetisk Komite har meddelt tilladelse til det konkrete sundhedsvidenskabelige eller sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekt efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, jf. sundhedsloven § 46, stk. 1.
  • Indhentning af oplysninger efter sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 til brug for kvalitetssikring eller udvikling.

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Juridisk kontor
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

OBS ferielukket uge 29 og 30

Tel: +45 7841 0183

Mailadresse

Ansatte:

Lena Danvøgg
Juridisk specialkonsulent
Tlf 7841 0182

Majken Kjær Mathiesen
Juridisk konsulent
Tlf. 7841 0187

Shanna Majland-Munch
Juridisk konsulent
Tlf 7841 0181

Anne-Marie Eybye
Sekretær
Tlf 7841 0184

Helle Nikkel
Sekretær
Tlf 7841 0186