Du udfylder denne ansøgningsblanket og mailer den til den region, hvor du som forsker har dit virke. Ansøgningen skal være en word-fil på dansk.

Vejledning om ansøgningsprocedure.

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik eller planlægning
(bekendtgørelse nr. 1067 af 29.juni 2020), tryk her.

I Region Midtjylland sender du til denne mailadresse.

Region Midtjylland skal behandle din ansøgning indenfor 35 kalenderdage fra modtagelsen af en behørigt udformet ansøgning. Det er vigtigt så vidt muligt at undgå mangler i ansøgningen, da det medfører, at sagsbehandlingstiden kan blive forlænget.