Du har mulighed for at indsende en tillægsansøgning til et tidligere godkendt projekt. Du udfylder denne tillægsblanket og mailer til den region, som har behandlet den oprindelige ansøgning.

Såfremt din oprindelige ansøgning er godkendt før 1. juli 2020 skal du sende tillægsblanketten til den region, hvor du som forsker har dit virke. Medsend den oprindelige godkendelse fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

I Region Midtjylland sender du til denne mailadresse.

For at få godkendt din tillægsansøgningen kræver det, at ændringerne til den godkendte ansøgning, kan rummes under samme formål og perspektivering. Tillægsansøgningen skal indeholde sagsnummeret på det godkendte projekt og en beskrivelse af de foreslåede ændringer. Du skal beskrive, hvorfor de foreslåede ændringer er nødvendige for projektet.

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Juridisk kontor
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg


Tel: +45 7841 0183

Mailadresse