Region Midtjyllands Praksisforskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for praksissektoren i Region Midtjylland.

Forskningen skal bidrage til, at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i Region Midtjylland løbende udvikles på et højt niveau.

Forskningsfondens virksomhed retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres i eller i samarbejde med praksissektoren. Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at der i projekterne indgår en relation til en eller flere kommuner i regionen.  

I menuen kan du finde en nærmere beskrivelse af Praksisforskningsfonden og ansøgningsmulighederne.

Ansøgningsfrist:

  • Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 12
    • Korterevarende stipendier
    • Længerevarende projekter

Ansøgninger til Praksisforskningsfonden skal indsendes via det elektroniske system efond.