Region Midtjyllands Praksisforskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for praksissektoren i Region Midtjylland.

Forskningen skal bidrage til, at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i Region Midtjylland løbende udvikles på et højt niveau. 

Praksisforskningsfonden har en årlig pulje på 2,0 mio. kr.

Praksisforskningsfondens virksomhed retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres i eller i samarbejde med praksis-området. Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at der i projekterne indgår en relation til en eller flere kommuner i regionen. 

Praksisforskningsfondens engelske navn er: General Practice Research Foundation of Central Denmark Region.

Tildelingen af midler

Forskere fra alle faggrupper, der udfører forskning med tilknytning til praksisområdet i Region Midtjylland kan søge midler. Ved fordeling af midler fra forskningsfonden lægges der vægt på følgende:

  • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • Forskningsprojektets relevans for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland (se evt. fondens forskningsprogram)
  • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført

En del af fondens midler uddeles til opstart af projekter (protokol til ph.d.-projekter) og mindre projekter (fx forskningsårstuderende), mens den anden del uddeles til større projekter, fx ph.d.-projekter.

Praksisforskningsfondens midler vil kunne søges til forskellige forskningspolitiske instrumenter, først og fremmest samfinansierede ph.d.-stipendier. Også post.doc-stipendier, forskningsårs-stipendier mv. kan indgå blandt forskningsfondens støtteinstrumenter.

De støtteberettigede aktiviteter i Praksisforskningsfonden er begrænset til løn til videnskabeligt personale, herunder mulighed for frikøb fra klinisk arbejde, udlandsophold m.v. Alle øvrige udgifter forbundet med forskningen forventes dækket af ansøger.

Ansøgningsfrister

Der er én årlig ansøgningsfrist (Find aktuel dato her):

Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via efond.

Der informeres via Forskningsenheden for Almen Praksis om, at der er mulighed for at søge forskningsmidler hos Praksisforskningsfonden.

Praksisforskningsfondens administrative opgaver varetages af Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontaktperson:
Karungyi Ajule Buga

praksisforsk@rm.dk
Tlf. 2162 0103